Fra syvende klasse til du fylder 30 år, vil du møde vejledere i forskellige sammenhæng. Fra syvende klasse til niende klasse møder du vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) til kollektiv vejledning. Hvis du er ikke uddannelsesparat, vil du få individuelle samtaler med din vejleder. Hvis du er uddannelsesparat, kan du få hjælp ved E-vejledning.

Fra du er 15-17 år har du pligt til uddannelse, her vil du kunne få hjælp fra vejlederen, hvis du ikke ved, hvad du skal i gang med.

Fra du fylder 18 vil du møde vejlederen i forskellige sammenhæng.

Herunder kan du læse mere om, hvad vejledningen kan tilbyde dig.